Thang duy sắc giới canh nong

Vì quá apple bạo cùng sống động nên chình ảnh nóng trong phim 'Sắc Giới' của Thang Duy với Lương Triều Vỹ tới nay vẫn khiến bất đồng quan điểm.


Thang Duy.

Bạn đang xem: Thang duy sắc giới canh nong

Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 trong 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 0Nhu1eafc u0111u1ebfn Thang Duy, su1ebd nhu1edb ngay lập tức u0111u1ebfn bu1ed9 phyên ổn kinh u0111iu1ec3n nhưng mà cô tu1eebng hu1ee3p tác vu1edbi Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 - Su1eafc Giu1edbi. Bu1ed9 phim này u0111u01b0u1ee3c ra mu1eaft vào thu1eddi u0111u1ea1i nhưng vu1eabn chu01b0a chu1ea5p nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c bao gồm nhiu1ec1u cu1ea3nh nhu1ea1y cu1ea3m. Tuy nhiên, cu1ed1t phyên hu1ea5p du1eabn, ku1ebft cu1ea5u u0111u01b0u1ee3c xây du1ef1ng vu1eefng chu1eafc, thêm 2 vu1ecb diu1ec5n viên u0111u1ec1u thuu1ed9c phái thu1ef1c lu1ef1c phải cuu1ed1i thuộc vu1eabn là nu1ed5i tiu1ebfng gu1ea7n xa, tru1edf thành tác phu1ea9m tởm u0111iu1ec3n ko chu1ec9 vu1edbi Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 tuyệt Thang Duy ngoại giả trong phyên ổn u1ea3nh Trung Quu1ed1c.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 1Mà lúc u1ea5y, lúc Thang Duy u0111óng bu1ed9 phyên này vu1eabn còn là mu1ed9t diu1ec5n viên chu1ec9 vu1eetía mu1edbi ra mu1eaft, vu1eabn còn su1ef1 ntạo ngô u0111u01a1n thuu1ea7n vào nét diu1ec5n xuu1ea5t. Có thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c hu1ee3p tác vu1edbi khôn cùng sao nhu01b0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9, u0111ó là mu1ed9t u0111iu1ec1u khôn cùng may mu1eafn đến Thang Duy. Nhu1edd gồm Su1eafc Giu1edbi, Thang Duy 'mu1ed9t u0111êm thành danh', nhu01b0ng cu0169ng vị vu1eady nhưng bu1ecb trong giu1edbi cu1ea5m vu1eadn u0111ã lâu.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 2Mu1ed9t diu1ec5n viên vu1eeba ra mu1eaft u0111ã bu1ecb cu1ea5m vu1eadnchính là u0111u1ea3 kích lu1edbn, u1ea3nh hu01b0u1edfng ko nhu1ecf u0111u1ebfn su1ef1 nghiu1ec7p. Hu01a1n nu1eefa cu0169ng vì chưng Su1eafc Giu1edbi mà con u0111u01b0u1eddng diu1ec5n xuu1ea5t cu1ee7a Thang Duy bu1ecb hu1ea1n chu1ebf lu1ea1i. Khi u0111ó Thang Duy bu1ecb u0111u1ea9y vào tình thu1ebf nặng nề, nhu01b0ng các u0111u1ea1o diu1ec5n lu1edbn vu1eabn có thiu1ec7n cu1ea3m vu1edbi cô.

Xem thêm: 6 Kiểu Áo Khoác Mùa Đông Nữ, 250+ Mẫu Áo Khoác Nữ Đẹp Nhất Hiện Nay

Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 trong 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 3Dù sao thì không phu1ea3i ngu01b0u1eddi mu1edbi nào lúc vu1eetía vào nghu1ec1 cu0169ng u0111ã tất cả tác phu1ea9m kinh u0111iu1ec3n, còn cu1ea7m u0111u01b0u1ee3c vô su1ed1 giu1ea3i thu01b0u1edfng nhu01b0 Thang Duy. Cô tất cả nu1ed7 lu1ef1c cùng cu0169ng gồm luôn tiu1ec1m chu1ea5t cu1ee7a diu1ec5n viên tru1eddi sinch.Mu1ecdi ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u biu1ebft, làm diu1ec5n viên u0111i u0111óng phyên lúc nào cu0169ng bao gồm thu1ebf thân, cu1ea3nh u0111ánh u0111u1ea5m thì tất cả cascadeur chăm nghiu1ec7p, u0111óng cu1ea3nh 18+ thì cu0169ng có thu1ec3 tìm ngu01b0u1eddi u0111óng rứa nu1ebfu ko muu1ed1n bu1ecb tai tiu1ebfng. Hu01a1n nu1eefa nu1ebfu cu1ea3nh giu01b0u1eddng chiu1ebfu u0111i vượt giu1edbi hu1ea1n, ru1ea5t nhiu1ec1u minh tinch gồm quyu1ec1n cu1ef1 tuyu1ec7t. u0110u1ea1o diu1ec5n su1ebd không bởi vì thu1ebf nhưng bu1eaft diu1ec5n viên phu1ea3i miu1ec5n cu01b0u1ee1ng cơ mà u0111óng.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 4Tuy nhiên khi u0111óng Su1eafc Giu1edbi vu1edbi Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9, nhị ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u không sử dụng thu1ebf thân. Vì thu1ebf buộc phải có ru1ea5t nhiu1ec1u khán giu1ea3 đến ru1eb1ng Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 với Thang Duy 'tu1eeb diu1ec5n thành thu1eadt', đề xuất mu1edbi diu1ec5n xuu1ea5t chân thu1eadt, diu1ec5n mà lại nhu01b0 không diu1ec5n.Có mu1ed9t lu1ea7n nhu1eadn phu1ecfng vu1ea5n cu1ee7a phóng viên, Thang Duy bày tu1ecf bu1ed9 phyên này giu1ed1ng nhu01b0 'kiu1ec3m tra' ku1ef9 thuu1eadt diu1ec5n và tu1ed1 chu1ea5t tâm lý cu1ee7a bản thân, bu1edfi vày lúc u0111óng phyên tất cả ru1ea5t nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi vây phổ biến quanh, ku1ec3 cu1ea3 cu1ea3nh cấm trẻ em, áp lu1ef1c tư tưởng ru1ea5t lu1edbn. Nhiu1ec1u cu1ea3nh vượt 'nóng', u0111u1ea1o diu1ec5n Lý An còn phu1ea3i 'xua u0111uu1ed5i' nhu1eefng ngu01b0u1eddi khác, chu1ec9 u0111u1ec3 lu1ea1i nhu1eefng nhân viên cấp dưới cu1ea7n thiu1ebft vào phlặng tru01b0u1eddng.

Xem thêm: Lyrics Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Phan MẠNh QuỲNh

Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 5Nu1eef diu1ec5n viên khen ngu1ee3i u0111àn anh chăm nghiu1ec7p với gu1ecdi viu1ec7c u0111u01b0u1ee3c hu1ee3p tác vu1edbi anh là mu1ed9t may mu1eafn vào su1ef1 nghiu1ec7p cu1ee7a bản thân. Cô còn phân tách su1ebb: 'Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 ko sử dụng su1ee9c nu1eb7ng cu01a1 thu1ec3 thu1eadt su1ef1 cu1ee7a bản thân khi quay', khiu1ebfn khán giu1ea3 thêm tin tu01b0u1edfng các cu1ea3nh cù trong phim u0111u1ec1u là 'tìnhthu1eadt'.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 6Thang Duy và Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 cu0169ng tu1eebng thu1eecha nhu1eadn trong lúc con quay phyên ổn ru1ea5t tráng lệ hóa trang vào nhân vu1eadt, suýt nu1eefa thì 'tu1eeb diu1ec5n thành thu1eadt' thu1eadt, may nhưng u0111u1ea1o diu1ec5n xen vào u0111úng cơ hội và kêu 'cu1eaft' ku1ecbp thu1eddi.Sau Lúc Su1eafc Giu1edbi u0111óng đồ vật, Thang Duy cùng Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 không hề hu1ee3p tác nu1eefa. Mu1ed9t phu1ea7n vị Thang Duy bu1ecb dính chu1ebf tài cu1ea5m vu1eadn cu1ee7a u1ee6y ban u0111iu1ec7n u1ea3nh, phân phát tkhô giòn với truyu1ec1n hình Trung Quu1ed1c, mu1ed9t phu1ea7n là vì Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 ngu1ea1i Khi gu1eb7p lu1ea1i ngu01b0u1eddi bu1ea1n diu1ec5n cu1ee7a bản thân.Nguu1ed3n: Sohu

Chuyên mục: Tổng hợp