Nổi da gà tiếng anh là gì

By vblgroup.vn • Tháng Hai 12, 2019

NỖI SỢ HÃI VÀ CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Tại TIẾNG ANH

Một bạn đọc hỏi làm việc Diễn lũ không giống hỏi ‘sợ nổi da gà’ sinh sống giờ đồng hồ Anh là gì và …. xin đưa về đây một thể viết đôi chiếc điều đình cùng với bạn đọc đội Nghiên cứu giúp Ngôn ngữ, Văn hóa, và Dịch thuật.

Bạn đang xem: Nổi da gà tiếng anh là gì

– NỔI DA GÀ: GOOSE BUMPS

Theo Wikipedia, ‘Nổi da con gà (có cách gọi khác là Sởn gai ốc tuyệt Nổi gai ốc), thương hiệu y học tập là cutis anserine , là sự phản xạ tạo nên thành đa số nốt nổi bên trên da fan vì lỗ chân lông tự teo thắt Khi bị rét hoặc bao gồm cảm hứng mạnh mẽ nlỗi sợ hãi’. Cũng nghỉ ngơi trang này, ví như bạn muốn tìm kiếm thuật ngữ tương đương ở giờ đồng hồ Anh với ‘nổi da gà’ thì hãy nhấn vào ở trong phần ‘ngôn ngữ không giống (language)’, chọn trường đoản cú ‘English’ thì sẽ có được kết quả là ‘goose bumps’.

Nếu bạn phải thuật ngữ đồng nghĩa, đặc biệt với thuật ngữ y học thì chúng ta nên gõ bên trên Google nhỏng ‘goose bumps also called…/also known as’ thì sẽ có được những trường đoản cú nhỏng ‘goose flesh’, ‘goose pimples’.

Trước Khi tò mò ‘SỢ NỔI DA GÀ’, xin trình làng cùng với các bạn gọi các trường đoản cú ngữ ‘nỗi sợ’, ‘sợ (hãi)’…

PHOBIA VÀ CÁC TỪ TẬN CÙNG CÓ HẬU TỐ -PHOBIA

PHOBIA /ˈfəʊbiə/ (noun) và -PHOBIA (combining form)

Trước không còn, ‘phobia’ là 1 trong những danh từ bỏ có nghĩa là ‘nỗi sợ vô lý’ (a strong unreasonable fear of sth). Xin coi các ví dụ:

– He has a ‘phobia’ about flying.– She has a phobia about telephone answering machines và will never leave a message.– Carol had a phobia about snakes – even talking about them made her shiver

Trong thuật ngữ y học, chúng lại là 1 trong những hậu tố (suffix) tuy vậy trong từ bỏ điển lại được nêu thương hiệu ‘hình hài kết hợp"(combining form), được dùng làm kết hợp với một nguyên tố khác thường là nơi bắt đầu từ (root) sản xuất thành một danh trường đoản cú như:

– Acro.phobia /ˌakrəˈfəʊbɪə/: nỗi sợ về độ cao

– Claustro.phobia /ˌklɔːstrəˈfəʊbiə/ (Anh), /ˌklɔːstrəˈfoʊbiə/ (Mỹ): nỗi sợ hãi sống vào không khí tầy túng

– Hydro.phobia /ˌhaɪdrəˈfəʊbiə/ aqua.phobia /ˌakwəˈfəʊbɪə/ : chứng hại nước

– Thalassophobia /θəˌlæsəʊˈfəʊbiə/: hội bệnh sợ biển

Một số ví dụ:

-To suffer from claustrophobia– Acrophobia sufferers can experience a panic attaông xã in a high place và become too agitated to get themselves down safely.– She felt she had khổng lồ escape from the claustrophobia of family life.– I hate lifts – they give sầu me claustrophobia.

CÁC TỪ NGỮ TIẾNG ANH CÓ NGHĨA ‘SỢ’/ ‘SỢ HÃI’

– Frightened, scared, terrified, petrified, scared stiff, scared out of your wits, panic-stricken

Alice kept quite still, frightened (hại rằng) that the dog might bite her.Don’t be frightened (sợ), it’s only thunder.The first time I went on a motorcycle I was really scared (thật sự sợ hãi hãi).We ran out of house, too terrified khổng lồ look back (lo sợ đến nỗi không đủ can đảm quan sát lại).She just stood there, petrified (sợ chết điếng) at the thought of the crowds waiting outside.

Xem thêm: Lời Bài Hát Thuyền Hoa

CÁC TỪ TIẾNG ANH MÔ TẢ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ LÀM CHO/KHIẾN BẠN CẢM THẤY SỢ (HÃI)

– Frightening, scary, terrifying, hair-raising, spine-chilling, blood-curdling, spooky, creepy, chilling

It is frightening (đang làm tín đồ ta hoảng loạn rồi) even lớn think of the horrors of nuclear war.I don’t know how he found out where I lived. It’s really scary (thiệt sự xứng đáng sợ).The first time I went hang-gliding it was terrifying (làm cho tôi gớm hãi) but now I love sầu it.After various hair-raising (dựng tóc gáy) adventures in Afghanistung, Newcombe settled in Northern India.The collection includes a spine-chilling (lạnh lẽo sinh sống lưng/sởn tóc gáy) ghost story by Edgar.Mary went upstairs to lớn look for Dean và seconds later I heard a blood-curdling (rùng rợn) scream.This wood is really spooky (ma quái) in the dark.

CÁC TỪ NGỮ ĐỘT NHIÊN SỢ HÃI/HOẢNG SỢ

-Get a fright, panic, go as White as a sheet, nearly jump out of your skin

I got a fright (hết sức hoảng sợ) when I realized how cthua thảm we were cthảm bại khổng lồ the cliff edge.She went as white as a sheet (Mặt cô ta xanh nhỏng tàu lá) when the nurse came in with a hyperdermic needle.I nearly jumped out of my skin when I saw the bull coming towards me.

CÁC ĐỘNG TỪ LÀM CHO AI CẢM THẤY SỢ HÃI

– Frighten, terrify, scare, petrify, spook, give sầu sb fright

Does the thought of death frighten (khiến cho anh hoảng sợ) you?The teacher terrified (kinh sợ) herso much that she hated going lớn school.He was driving so fast khổng lồ scare (tạo nên tôi tởm sợ) me.The idea of making a speech in public petrified (àm mang lại anh ấy hại chết điếng) him.

Xem thêm: ' Gắn Thẻ Trên Facebook Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào? Tính Năng Gắn Thẻ Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào

CÁC THÀNH NGỮ LÀM CHO AI …

– LÀM CHO AI SỞN TÓC GÁY/DỰNG TÓC GÁY

– Make sb’s hair stand on end

When you hear some of the things that happened in the prison camps – it’s enough to lớn make your hair stand on kết thúc.


Chuyên mục: Tổng hợp