Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng

Ngày xưa ai lá ngọc cành tiến thưởng Ngày xưa ai quyền quý phụ trách Em thiết yếu em xa xưa kia Ước xây đời lên tuyệt đỉnh trần giới.Ngày xưa ai thích nhạc yêu đàn Ngày xưa ai người nghệ sỹ lang thang Tôi chủ yếu tôi xa xưa đó Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu quan liêu.Rồi một hôm tôi gặp gỡ thiếu phụ Ðem tiếng hát cung đàn Với niềm yêu lai trơn Nhưng thương ôi vượt bẽ bàng Bao giờ đồng hồ hát cung lũ Người chẳng màng còn chê chán.Nhìn đời thấy lắm phũ psản phẩm Mượn giờ đồng hồ hát cung lũ Quên niềm nhức quá khứ Hay đâu giông tố tỏa khắp Lên gác tía huy hoàng Xiêu đổ theo nước đôi mắt nữ giới.Còn đâu đâu lá ngọc cành quà Còn đâu đâu quyền quý và cao sang sanh trọng Em hỡi em rất lâu rồi kia Ðến bây giờ phiêu lưu thân trần gian.Gặp tôi vẫn giờ đồng hồ nhạc cung bọn Ðời tôi vẫn người nghệ sỹ thêng thang Em, em ghi nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng bi lụy thương chiếc lệ đài trang.


Bạn đang xem: Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Biểu Hiện Của Ung Thư Máu - Các Dấu Hiệu Cảnh Báo Ung Thư Máu

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Các Từ Viết Tắt Tiếng Anh Là Gì, Các Từ Viết Tắt Trong Tiếng Anh (Đầy Đủ Nhất)

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Chuyên mục: Tổng hợp