Liên Hệ

Thông tin liên hệ VBLGROUP

công ty TNHH Nhà Máy Bia nước ta
Lầu 18 & 19 Tòa Nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Q1, Hồ Chí Minh
Người liên hệ: PHCNS
Điện thoại: 0909346032
Email: lengocvinh.trinh@vbl.com.vn

Các công ty Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia quanh Đà Nẵng