đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm học phí

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vẫn chấp thuận công bố báo cáo tuyển chọn sinc hệ ĐH năm 2021.

Bạn đang xem: đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm học phí


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo biết tin tuyển chọn sinh vào năm 2021 ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển chọn sinh năm 2021 ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM như sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng với IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot và trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo đồ vật (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật mộc với nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nghệ thuật công trình xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ vật dụng liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn máy vi tính (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo sản phẩm công nghệ (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo thiết bị (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây cất (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thông báo (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán thù (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Tmùi hương mại năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế thời trang (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: 1. Toán, Anh, Vẽ TT, 2. Tân oán, Văn, Vẽ TT
Ngành Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh với auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo thứ (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng desgin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ biết tin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán thù, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh)Khối D07 (Toán thù, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, Khoa học trường đoản cú nhiên)Khối D96 (Toán thù, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Vnạp năng lượng, Vẽ TT)Khối V02 (Tân oán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Tân oán, Văn uống, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán thù, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn uống, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán thù, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Pmùi hương thức xét tuyển

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHồ Chí Minh tuyển chọn sinc theo những phương thức xét tuyển chọn, bao gồm:

Phương thức 1: Tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn thẳng theo pháp luật của Sở GD&ĐT, cố kỉnh thể:

*
*

Phương thơm thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng rẽ theo 3 nhóm nlỗi sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường trung học phổ thông Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Instagram Của Park Seo Joon (@274Psj), 박서준 (@Bn_Sj2013)

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) xba phần tư + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu cầu Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinch đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPHCM hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPHồ Chí Minh, ĐH Mỹ thuật TPTP HCM.

Phương thơm thức 3: Xét tuyển theo công dụng thi THPT năm 2021Điểm xét tuyển chọn = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (ko nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành gồm môn thông số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x tiếng Anh/Điểm NK) x ba phần tư + Điểm ưu tiênCác ngành nhân thông số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm giờ đồng hồ Anh: Môn giờ Anh thông số 2Ngành Thiết kế thời trang và năng động, Thiết kế hình ảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ thông số 2 Phương thức 4: Xét phối kết hợp kết quả thi trung học phổ thông 2021 cùng tổ chức triển khai thi riêng năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế thời trang, Thiết kế hình ảnh, Kiến trúc, Kiến trúc thiết kế bên trong.

Xem thêm: Ltd Bd Copa De Rey Lịch Thi Đấu Bóng Đá Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha Hôm Nay

3, Hồ sơ với vẻ ngoài ĐK xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh xét học tập bạ hoặc xét tuyển thẳng chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

Bản sao công hội chứng học tập bạ THPTGiấy ghi nhận chứng từ Anh vnạp năng lượng (trường hợp có)

Thời gian nộp hồ sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinc nộp trực tiếp tại Phòng tuyển chọn sinc của trường ĐHSPKT TPSài Gòn.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học phí ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM năm học tập 2021 – 2022 nhỏng sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – trăng tròn.500.000đ/năm họcChương thơm trình rất chất lượng bằng tiếng Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bởi tiếng Anh: 33.000.000đ/năm họcChương thơm trình rất tốt Việt – Nhật: Học chương trình như hệ CLC giờ đồng hồ Việt + 50 tín chỉ giờ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem cụ thể điểm chuẩn những cách làm tại: Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm giờ Anhđôi mươi.9323.0425.5
Thiết kế vật dụng họatrăng tròn.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anh20.522.324
Kinc doanh Quốc tế21.625
Thương mại năng lượng điện tửđôi mươi.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ kỹ thuật thứ tínhđôi mươi.622.925.75
Hệ thống nhúng và IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng19.421.323.75
Hệ thống nghệ thuật dự án công trình xây dựng19.222.75
Công nghệ chuyên môn cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máytrăng tròn.0521.925
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử21.423.126
Công nghệ chuyên môn ô tô21.623.726.5
Công nghệ nghệ thuật nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot cùng trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ chuyên môn điện, điện tửtrăng tròn.6522.825.4
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hóa21.2523.526
Công nghệ kỹ thuật Hóa học2122.425.5
Công nghệ trang bị liệu17.818.5521.5
Công nghệ nghệ thuật môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệptrăng tròn.422.225.3
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ nghệ thuật in18.6trăng tròn.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh)19trăng tròn.7524
Công nghệ thực phẩmtrăng tròn.8522.225.25
Công nghệ vật liệu dệt may18
Công nghệ maytrăng tròn.221.124
Kỹ nghệ gỗ cùng nội thất1718.522
Kiến trúc18.6đôi mươi.3322.25
Kỹ thuật xây đắp công trình xây dựng giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.7đôi mươi.323.5
Quản trị quán ăn cùng hình thức ăn uống19.221.424.25
Kỹ thuật nữ giới công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương trình rất tốt dạy dỗ bởi giờ đồng hồ Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ chuyên môn sản phẩm tính18.921.223.75
Công nghệ thông tin20.222.325.25
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng17.418.621
Công nghệ chuyên môn cơ khí19.521.423.75
Công nghệ sản xuất máy19đôi mươi.723.25
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử19.921.724.25
Công nghệ kỹ thuật ô tôđôi mươi.822.725.25
Công nghệ chuyên môn nhiệt18.319.722
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử19.42123.5
Công nghệ chuyên môn điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển với auto hóa20.422.225
Công nghệ nghệ thuật môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.95trăng tròn.223.5
Công nghệ kỹ thuật in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Cmùi hương trình chất lượng cao dạy bởi tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính18.1đôi mươi.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng16.917.820
Công nghệ kỹ thuật cơ khí18.7trăng tròn.521.25
Công nghệ chế tạo máy18.219.521
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử19.42122
Công nghệ kỹ thuật ô tôđôi mươi.221.824.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệt17.618.0520
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử18.919.321
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử – viễn thông21
Công nghệ sản xuất máy21

đoạn Clip reviews trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM


Chuyên mục: Tổng hợp